เข้าสู่ระบบรับสมัครสมัครออนไลน์

 น้องๆที่เคยสมัครและป้อนข้อมูลของตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อทำรายการต่างๆ เช่น สมัครเลือกหลักสูตร หรือทุนการศึกษา ได้ที่เมนูเข้าสู่ระบบรับสมัครมุมขวาบนของหน้าจอได้เลยครับ

 ส่วนน้องๆที่ยังไม่เคยสมัคร โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครด้านล่างนี้ก่อนนะครับ

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
(1) ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน
ตรวจสอบข้อมูลว่ามีการสมัครในระบบหรือยัง
(2) ระบุจังหวัดและโรงเรียนสังกัด
เพื่อกำหนดสิทธิ์โควตาที่น้องสามารถสมัครได้
(3) บันทึกข้อมูลส่วนตัว
เช่น ชื่อ-สกุล ผลการเรียน ที่อยู่ ผู้ปกครอง
(4) บันทึกคะแนนผลการเรียน
บันทึกเกรดเฉลี่ย จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
(5) กำหนดรหัสผ่าน
สำหรับการเข้าสู่ระบบรับสมัครในภายหลัง
(6) เลือกหลักสูตร
จากรายการหลักสูตรที่น้องๆมีคุณสมบัติครบถ้วน
(7) ติดตามผลการสมัคร
น้องๆเข้ามาตรวจสอบผลการสมัครในวันประกาศผล

เข้าใจขั้นตอนการสมัครดีแล้ว ต้องการสมัครเดี๋ยวนี้

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 © ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์