< ย้อนกลับ

ระเบียงภาพ

เครื่องของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player ก่อน จึงจะดูรูปภาพได้


กิจกรรมกีฬาสี

(ภาพโดย ชมรมถ่ายภาพมวล.)

พิธีมอบหมวกพยาบาล รุ่น 14

(ภาพโดย Peetatom Kongkapech)

กิจกรรมรับน้อง

(ภาพจาก WU Stock Photo)

มหา'ลัยในธรรมชาติ

(ภาพจาก WU Stock Photo)