หน้าแรกข่าวประกาศเข้าสู่ระบบ

การสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ | ขั้นตอนการสอบ | เอกสารที่ต้องเตรียม | แผนที่ | การยืนยันสิทธิ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4

โปรดมาสอบสัมภาษณ์ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้
วันที่สัมภาษณ์สำนักวิชาสถานที่รายงานตัว
23 มิถุนายน 2560
(ศุกร์)
 • การจัดการ
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 • ศิลปศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • สารสนเทศศาสตร์
 • อาคารไทยบุรี
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  อ.ท่าศาลา
  จ.นครศรีธรรมราช
  26 มิถุนายน 2560
  (จันทร์)
 • การจัดการ
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 • ศิลปศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • สารสนเทศศาสตร์
 • หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ
  ชั้น 19 อาคาร SM Tower
  (ตรงข้าม ททบ. 5
  ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
  BTS สนามเป้า)