เข้าสู่ระบบข่าวประกาศสมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครติดต่อเรา

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา | ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ | ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการบริการห้องสมุด ทั้งการบันทึกลายนิ้วมือแทนการใช้บัตรสมาชิก บริการยืมต่อและจองด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ รวมถึงติดตั้งระบบ wifi ให้บริการเต็มพื้นที่ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและไร้พรหมแดนอย่างแท้จริง

   
  ทรัยากรห้องสมุดที่มีให้บริการ
 • สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) ได้แก่ หนังสือตำรา หนังสือทั่วไป หนังสือสารคดี หนังสืออ้างอิง เรื่องสั้น นวนิยาย รายงานประจำปี รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ จุลสาร กฤตภาค รวมถึง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
 • สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) เป็นงานบริการแบบสื่อประสม มีหลายรูปแบบที่ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ อาจจะเป็นในรูปของข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา ซึ่งมีคุณค่าต่อการศึกษาและการสอน เพราะเป็นศูนย์รวมแห่งความสนใจ ช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้รวดเร็ว จำได้นาน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีมิติ สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อหรือวัสดุ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้สื่อประเภท ต่างๆ ได้ ตามที่ต้องการ ได้แก่ เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ดิสเก็ตท์ แผ่นซีดี-รอม เป็นต้น
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
  • ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด สืบค้นข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์ เรียกว่า Online Public Access Catalog หรือ OPAC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเอง
  • ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) เป็นฐานข้อมูลที่บริษัท เอกชนจัดจำหน่ายให้บริการข้อมูลแก่ห้องสมุด หรือฐานข้อมูล เชิงพาณิชย์
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา
   

Edutainment Zone ความรู้สู่ความบันเทิง : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ตามความต้องการของตนเอง มีบริการสื่อที่หลากหลาย ทันยุค ทันสมัย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง สีสันสดใส อันประกอบด้วย มุมกาแฟ นั่งสบายๆ มี wifi เต็มพื้นที่ นั่งดูหนัง ฟังเพลง เคเบิลทีวี ห้องเรียนรู้ตามอัธยาศัยห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย ห้องสัมมนา ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องวารสารเพื่อความบรรเทิง มุมพักผ่อนตามอัธยาศัยและสามารถพูดคุยกันได้

 • บริการห้องสื่อเพื่อการเรียนรู้
  เป็นแหล่งค้นคว้าตามอัธยาศัย มีคอมพิวเตอร์บริการจำนวน 42 เครื่อง พร้อม VCD DVD ให้ยืมชม หรือยืมกลับไปดูต่อที่อื่นๆก็ได้ สามารถค้นหาสารสนเทศจากแหล่งความรู้ต่างๆมากมายในโลกของไซเบอร์
 • มุม Projection
  สามารถติดตามชมรายการต่างๆของ Cable TV หรือประชุมกลุ่มต่างๆได้ตามความต้องการ มีบริการชุดประชุมขนาดเล็กไว้บริการพร้อม Notebook .ให้ยืมเพื่อการนำเสนองาน
 • ห้องมินิเธียเตอร์
  เพื่อความบันเทิงและสนุกสนาน พร้อมระบบเสียงที่ทันสมัยแบบระบบเสียงรอบทิศทาง รองรับผู้ชมได้ 60 ที่นั่ง นำเสนอภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยม และสามารถนำภาพยนตร์จากเคาน์เตอร์บริการมารับชมได้ โดยการขอใช้บริการในลักษณะกลุ่ม
 • โซน VCD DVD
  พื้นที่บริการสื่อ VCD DVD ซึ่งมีทั้ง มิวสิควิดีโอ บันเทิง สารคดี วิชาการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการชมสื่อต่างๆภายในศูนย์เรียนรู้ หรือยืมกลับไปดูต่อยังที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสื่อหรือภาพยนตร์ที่น่าสนใจจัดแสดงไว้สำหรับให้บริการอีกด้วย
 • ห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม
  สามารถทำกิจกรรมกลุ่มต่างๆได้ ซึ่งห้องมีทั้งหมด 4 ห้อง แต่ละห้องจุคนได้ 10 ที่นั่ง พร้อมได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ดดยมีระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเรียนรู้ของกลุ่มตรงกับความต้องการมากมายในโลกของไซเบอร์ และสามารถนำ Notebook เข้ามาเชื่อมต่อจอภาพสำหรับฉายขึ้นจอ และสามารถขอยืม Notebook ใช้ได้ในกรณีต้องการนำเสนองาน
 • ห้องประชุม
  มีขนาด 80, 20 และ 10 ที่นั่ง ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ตามระบบของมหาวิทยาลัยทุกห้องได้จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อโสตเอาไว้อย่างครบครัน พร้อมด้วยระบบสื่อสารทางไกล สามารถประชุมทาง VDO Conference ได้
 • มุมวารสารเพื่อความบันเทิง
  มีวารสารบริการเพื่อความบันเทิงและเรียนรู้ตามอัธยาศัย พร้อมที่นั่งอ่านแบสบายๆ สีสันสดใส บริการ wifi เต็มพื้นที่
 • กาแฟเพื่อการผ่อนคลาย
  นั่งคุยสบายๆพร้อมอาหารว่างแบบกันเอง พร้อมจิบกาแฟรสดีได้ที่นี่ ชม Cable TV ได้ตามอัธยาศัย และสามารถนำขนม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไปรับประทานได้ทุกๆที่บริเวณของชั้น 1