เข้าสู่ระบบข่าวประกาศสมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครติดต่อเรา

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา | ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ | ศูนย์กีฬาและสุขภาพ


   
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของกีฬาและสุขภาพของนักศึกษา และพนักงานโดยได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์กีฬาและสุขภาพ บนพื้นที่ 150 ไร่ ได้แก่
 • อาคารกีฬาในร่ม ประกอบด้วย
  • สนามแบดมินตัน 4 คอร์ท
  • สนามเทเบิลเทนนิส 8 โต๊ะ
  • สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม
  • ห้องส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (ฟิตเนส) 1 ห้อง
  • สนามเปตอง 15 สนาม
 • อาคารพลศึกษา ขนาด 4,000 ตารางเมตร 1 หลัง ประกอบด้วย สนามบาสเกตบอล/วอลเลย์บอล 2 สนาม
 • อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง
  • ห้องเซาว์น่า
  • ห้องอบรม/ประชุม/สัมมนา
  • ห้องอบไอน้ำ
  • ห้องสตีม
  • ห้องนวดแผนไทย
  • ห้องดนตรี
  • ห้องแอโรบิค
  • ห้องเกมส์
  • ห้องโยคะ (ห้องออกกำลังกาย)
  • ห้องซ้อมเต้นรำ
  • ห้องฟิตเนส
 • สนามกีฬากลาง ประกอบด้วย สนามฟุตบอล และสนามกรีฑา (ประเภทลู่และลาน) พร้อมอัฒจันทร์
 • สนามเทนนิสพื้นอะคริลิค 8 สนาม
 • สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 X 25 เมตร ระดับความสึก 2.00 เมตร ส่วนอีกสระสำหรับเด็ก มีขนาด 10 X 25 เมตร ระดับความลึก 0.70 - 1.50 เมตร
 • สนามฟุตบอล
  • สนามฟุตบอลกลาง (สำหรับจัดการแข่งขัน 1 สนาม)
  • สนามฝึกซ้อม 2 สนาม
 • สนามเปตอง 15 สนาม
 • สนามฝึกไดร์ฟกอล์ฟ 10 ช่องตี
 • สนามบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ (กลางแจ้ง)
   

โดยเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความมีวินัย การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบและเกิดแรงจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข พร้อมทั้งเป็นศูนย์กีฬาแห่งภาคใต้ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาคใต้ได้ในอนาคต ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้มีการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และบุคลากร ทางด้านกีฬาไว้บริการพนักงาน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้การดำเนินงานของ "โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ" ตามปรัชญาปณิธาน "นักศึกษา บุคลากร ประชาชน ให้มีสุขภาพดี ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้ มีวินัย และน้ำใจนักกีฬา นำพาสู่วิถีชีวิตที่สมบูรณ์"