นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

เว็บหลักสูตร
https://www.facebook.com/imi.walailak/
charoenporn.bo@mail.wu.ac.th
075672206-2207