เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://informatics.wu.ac.th/
https://www.facebook.com/it.walailak/
hkanjana@gmail.com
0869412956