วิศวกรรมไฟฟ้า

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://engineer.wu.ac.th/?page_id=51
https://www.facebook.com/ElectricalWU/
pcharern@wu.ac.th
0802024556