วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://engineer.wu.ac.th/?page_id=1254
https://www.facebook.com/computerwu/
sukorakot@mail.wu.ac.th
075675543