แพทยศาสตร์

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

http://smd.wu.ac.th/th/main/
https://www.facebook.com/wusmd/