วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

http://agri.wu.ac.th
https://www.facebook.com/FoodScienceWU/