สัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://veterinary.wu.ac.th
https://www.facebook.com/vetwalailak/
vet@mail.wu.ac.th
083-6186095