ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (เชฟมืออาชีพ)

สามารถดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่

https://management.wu.ac.th
https://www.facebook.com/PCAWU
culinary.wu@gmail.com
0810827273