ม.วลัยลักษณ์
ติดต่อเรา

น้องๆสามารถติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครได้ทางช่องทางต่อไปนี้ครับ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

www.wu.ac.th

facebook สมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์

https://www.facebook.com/entrywalailak  

ที่อยู่

ฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80160

โทรศัพท์

- ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 075673101-5
- งานหอพักนักศึกษา โทร 075673000 ต่อ 4013, 4018
- งานทุนการศึกษา โทร 075673142, 075673148-9
- หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร โทร 022980244-5

โทรสาร

หมายเลข 075673135

เว็บที่น่าสนใจ

- ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา MyTCAS  
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)  


ในการติดต่อทางโทรศัพท์ โปรดโทรมาในช่วงวันเวลาทำการนะครับ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-12:00 น., 13:00-16:30 น. (ไม่ตรงกับวันหยุด)