www.wu.ac.th
 
ติดต่อเรา

ที่อยู่

ฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80160


โทรศัพท์

075673101-5


โทรสาร

075673135


facebook

www.facebook.com/walailakgradstudy