ม.วลัยลักษณ์
สมัครออนไลน์
ขั้นตอนการสมัคร
123456

ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนน้องๆที่ป้อนข้อมูลระเบียนประวัติของตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อเลือกหลักสูตรหรือทำรายการต่างๆ ได้เลยที่ เข้าสู่ระบบ