ม.วลัยลักษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก

นัดสัมภาษณ์

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์แล้ว

น้องที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน สามารถชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2562

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1กรกนก เอ่งฉ้วนไม่ระบุรับตรงร่วม
2เกวลิน พาหุบุตรศรีธรรมราชศึกษารับตรงร่วม
3ชยุดา งามประดิษฐไม่ระบุรับตรงร่วม
4ชลธาร แก้วเจริญไม่ระบุรับตรงร่วม
5นาวารี เหล่าทองไม่ระบุรับตรงร่วม
6ปวณิดา ไชยเทพศรีธรรมราชศึกษารับตรงร่วม
7มาตาฮารี ลดากรเวทย์ไม่ระบุรับตรงร่วม
8วรรณิษา แท่นดีไม่ระบุรับตรงร่วม
9ศศิลักษณ์ ชุมพลศรีธรรมราชศึกษารับตรงร่วม
10ศิรรัตน์ ประเสริฐกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานีรับตรงร่วม
11สุนิศา ไฮลิเกอร์เกาะสมุยรับตรงร่วม
12อริศรา ดุมลักษณ์ไม่ระบุรับตรงร่วม
13อัจจิตา พัฒนสารไม่ระบุรับตรงร่วม
14ฮามีด๊ะ ลาเตะไม่ระบุรับตรงร่วม