ม.วลัยลักษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก

นัดสัมภาษณ์

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์แล้ว

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1เกศกนก เพ็ชรมณีไม่ระบุAdmissions
2ชัยยุทธ ขาวเผือกพัทลุงรับอิสระ (Port)
3ญาณิศา ยิ่งประดิษฐ์ไม่ระบุAdmissions
4ณัฐพงศ์ โต๊ะกานีไม่ระบุรับอิสระ (สทศ)
5ธนัญญา หีดจันทร์สิชลคุณาธารวิทยารับอิสระ (Port)
6ธัญรดา สุขเอียดหาดใหญ่วิทยาลัยรับอิสระ (สทศ)
7นวฤทธ วิทยกุลหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์รับอิสระ (สทศ)
8นิลภัทร์ สันคำไม่ระบุAdmissions
9บัณฑิตา ประเสริฐดำไม่ระบุAdmissions
10ปวณิดา ไชยเทพศรีธรรมราชศึกษารับตรงร่วม
11ปิ่นสุดา ณ สุวรรณรัษฎารับอิสระ (Port)
12พรวดี วัยวัฒน์ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารับอิสระ (Port)
13พีรศุภ ตรีเนตรสภาราชินี จังหวัดตรังรับอิสระ (Port)
14พีรศุภ ตรีเนตรสภาราชินี จังหวัดตรังรับอิสระ (สทศ)
15ภรณ์ชิตา เรืองกิจธนโชติท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารับอิสระ (สทศ)
16ภาณุพงศ์ สัมฤทธิ์ไม่ระบุAdmissions
17มนทิราลัย สังขจรเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รับอิสระ (สทศ)
18รูวัยดา สาและไม่ระบุAdmissions
19ศรัญญู ทองมีไม่ระบุAdmissions
20ศุภฤกษ์ ณ ถลางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตรับอิสระ (สทศ)
21สลิลทิพย์ สังข์ทองราชโบริกานุเคราะห์Admissions
22สุดารัตน์ แก้วดีตะกั่วป่า"เสนานุกูล"รับอิสระ (Port)
23อริศรา ดุมลักษณ์ไม่ระบุรับตรงร่วม
24อาทิมา โรจน์ดวงตะกั่วป่า"เสนานุกูล"รับอิสระ (Port)