ม.วลัยลักษณ์
ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

ปฏิทิน

ข้อมูล

ทะเบียน

ทุน

หอพัก

ชุด

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ (ไตรภาค)

สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรแบบทวิภาค (เรียน 2 เทอม/ปีการศึกษา) ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ), การบัญชี (นานาชาติ), การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (นานาชาติ), นิติศาสตร์ (นานาชาติ), วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) จะแจ้งกำหนดการต่างๆให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง