ม.วลัยลักษณ์
สถิติการสมัคร
สรุปจำนวนผู้สมัครตามสถานะต่างๆ

ประเภทการรับ

หลักสูตร ทุกหลักสูตร

สมัครแล้ว รอชำระเงิน103
ชำระเงินค่าสมัคร เรียบร้อยแล้ว2
อยู่ระหว่างการคัดเลือก2
ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง)27
รอยืนยันสิทธิ์ม.วลัยลักษณ์355
ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินแล้ว1,787
รวม2,276

ประเภท  Portfolio,  โควตาพื้นที่,  รับตรงร่วมกัน,  Admissions,  รับตรงอิสระ,  เด็กดีมีที่เรียน,  ร.ร.สัมพันธ์,  รับตรงนานาชาติ