หน้าแรกสมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครสมัครออนไลน์รอบ2รายชื่อผู้สมัครรอบ2รายชื่อผู้สมัครรอบพิเศษ

สมัครออนไลน์

เมื่อกรอกข้อมูลสมัครครบเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ม.วลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
(1) บันทึกข้อมูลการสมัครออนไลน์
บันทึกข้อมูลส่วนตัวในระบบรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล
(2) ดาวน์โหลดใบสมัคร, ใบรับรองแพทย์ จากเว็บไซต์
ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
(3) เตรียมเอกสาร/หลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน
เช่น สำเนาใบแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประชาชน,
สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์
(4) ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่ 020246106585
ชื่อบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิชาการ 2
โทร 075672101


สมัครเลยเดี๋ยวนี้