รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักเรียน สอวน.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • เป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
 • ผู้สมัครสาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565
 • ผู้สมัครสาขาคณิตศาสตร์ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565
 • ผู้สมัครสาขาดาราศาสตร์ ต้องมีช่วงอายุดังนี้ มัธยมศึกษาตอนต้น เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2551 - 30 ธันวาคม 2554, มัธยมศึกษาตอนปลาย เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 - 1 มกราคม 2551
 • นักเรียนที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ต้องสมัครและสอบผ่านการคัดเลือกตามปกติ แต่การเข้ารับการอบรมให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานสาขา

สนามสอบโอลิมปิกวิชาการ

 • โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  จ.นครศรีธรรมราช โทร 075356137
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (มีสอบดาราศาสตร์)
  จ.นครศรีธรรมราช โทร 075447318
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (มีสอบดาราศาสตร์)
  จ.นครศรีธรรมราช โทร 075378888
 • โรงเรียนสตรีทุ่งสง (มีสอบดาราศาสตร์)
  จ.นครศรีธรรมราช โทร 075411348
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (มีสอบดาราศาสตร์)
  จ.นครศรีธรรมราช โทร 075399123
 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (มีสอบดาราศาสตร์)
  จ.สุราษฎร์ธานี โทร 077272300
 • โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (มีสอบดาราศาสตร์)
  จ.สุราษฎร์ธานี โทร 077272104
 • โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
  จ.ระนอง โทร 077811078
 • โรงเรียนศรียาภัย (มีสอบดาราศาสตร์)
  จ.ชุมพร โทร 077511221
 • โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน (สอบเฉพาะดาราศาสตร์)
  จ.พังงา
 • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (สอบเฉพาะดาราศาสตร์)
  จ.ภูเก็ต
 • โรงเรียนสภาราชินี (สอบเฉพาะดาราศาสตร์)
  จ.ตรัง
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (สอบเฉพาะดาราศาสตร์)
  จ.สงขลา
 • โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล (สอบเฉพาะดาราศาสตร์)
  จ.กระบี่

ตารางสอบ

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565
เวลารายวิชา
9:00-12:00ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
13:00-16:00เคมี
ฟิสิกส์

ปฏิทินการรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บ
(15 ก.ค.- 4 ส.ค.65)
ชำระเงินผ่านแอปธนาคาร
(15 ก.ค.- 4 ส.ค.65)
ตรวจสอบผลการชำระเงิน
(1-2 วันทำการ)
ประกาศห้องสอบ
(8 ส.ค.65)
สอบวิชาที่สมัคร
(28 ส.ค.65)
ประกาศผลสอบเข้าค่าย 1
(12 ก.ย.65)
เข้าค่ายวิชาการ 1
(1-15 ต.ค..65)
สอบค่าย 1 เพื่อเข้าค่าย 2
(16 ต.ค. 65)
ประกาศผลสอบเข้าค่าย 2
(25 ต.ค. 65)
เข้าค่ายวิชาการ 2
(20 มี.ค.- 4 เม.ย.66)
สอบค่าย 2 เพื่อเข้าค่าย 3
(5 เม.ย.66)
ประกาศผลสอบ
(24 เม.ย.66)

* กำหนดการการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม