เข้าสู่ระบบติดต่อเราประกาศรายชื่อ

สมัครออนไลน์

น้องๆที่ป้อนข้อมูลระเบียนประวัติของตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อเลือกหลักสูตรหรือทำรายการต่างๆ ได้เลยที่ เข้าสู่ระบบ

ส่วนน้องๆที่เข้ามาครั้งแรก โปรดป้อนข้อมูลระเบียนประวัติก่อน แล้วค่อยสมัครเลือกหลักสูตร โดยขั้นตอนการสมัครทั้งหมดจะเป็นดังนี้ครับ

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
(1) ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน
ตรวจสอบข้อมูลว่ามีการสมัครในระบบหรือยัง
(2) ระบุจังหวัดและโรงเรียนสังกัด
เพื่อกำหนดประเภทที่น้องสามารถสมัครได้
(3) บันทึกข้อมูลส่วนตัว
เช่น ชื่อ-สกุล ผลการเรียน ที่อยู่ ผู้ปกครอง
(4) บันทึกคะแนนผลการเรียน
บันทึกเกรดเฉลี่ย จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
(5) กำหนดรหัสผ่าน
สำหรับการเข้าสู่ระบบรับสมัครในภายหลัง
(6) เลือกหลักสูตร
จากรายการหลักสูตรที่น้องๆมีคุณสมบัติครบถ้วน
(7) ชำระเงินค่าสมัคร
น้องๆชำระเงินค่าสมัครหลังจากได้รับการคัดเลือก


สมัครเลยเดี๋ยวนี้