หน้าแรกรายชื่อผู้สมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที 2,

สมัครออนไลน์

เมื่อกรอกข้อมูลสมัครครบเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
คุณรัตนากร บุญกลาง
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ม.วลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
(1) บันทึกข้อมูลการสมัครออนไลน์
บันทึกข้อมูลส่วนตัวในระบบรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล
(2)*ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ จากเว็บไซต์
ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
(3) เตรียมเอกสาร/หลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน
เช่น สำเนาใบแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประชาชน,
สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์
(4) ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่ 020356730109
ชื่อบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิชาการ 2
โทร 075672101