สมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครสมัครออนไลน์รอบ2รายชื่อผู้สมัครรอบ2สมัครออนไลน์รอบพิเศษรายชื่อผู้สมัครรอบพิเศษ

หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 3 รอบที่ 2

 1. คลิกดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 2. กำหนดการปฐมนิเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 รอบที่ 2

คลิกดูรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
รายงานตัวเข้าห้องสอบวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 209 อาคารเรียนรวม 3
ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานดังต่อนี้ไปนี้
 1. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
 2. ดินสอ 2B
 3. ยางลบดินสอ
 4. ปากกาหมึกสีน้ำเงิน
 5. หลักฐานการสมัครฉบับจริง (สำหรับคนที่สมัครออนไลน์ แล้วยังไม่ยื่นเอกสาร) ดังต่อไปนี้
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

การสอบเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 รอบที่ 2

 • รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันนี้-30 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา: วันที่ 7-12 พฤษภาคม 2562
 • ปฐมนิเทศ /ประชุมผู้ปกครอง/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา/ทำเรื่องกู้ยืมธ.ออมสิน : วันที่ 13 พฤษภาคม 2562