เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครติดต่อเรา

ข่าวประกาศ

มาแล้วจร้า !!! ระเบียบการรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง พังงา และกระบี่ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูได้รายละเอียดได้จาก...ระเบียบการรับสมัคร

กิจกรรมกำหนดการ
รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร1 - 31 ตุลาคม 2560
พิจารณาคุณสมบัติ1 - 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ MMI 15 - 20 พฤศจิกายน 2560
สัมภาษณ์ MMI 24 - 26 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พฤศจิกายน 2560
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 1 - 3 ธันวาคม 2560

นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 19 กันยายน 2560 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และแฟ้มผลงานนักเรียน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดัง ประกาศรับสมัคร

กิจกรรมรอบที่ 1รอบที่ 2
รับสมัครทาง Internet1 ตุลาคม 2560
ถึง
1 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม 2560
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 111 ตุลาคม 25606 มีนาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 26 ธันวาคม 2560-

ฝ่ายรับนักศึกษา - 1 กันยายน 2560