เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครติดต่อเรา

ข่าวประกาศ

ประกาศเพิ่มเติม สำหรับประกาศรายชื่อ ฉบับท่านอธิการลงนาม ที่รายชื่อนักเรียนไม่ครบถ้วน


สำหรับคนที่ไม่มีรายชื่อในการประกาศ ฉบับลงนามท่านอธิการบดี ไม่ต้องตกใจนะครับ ฉบับนี้ทำให้ท่านลงนาม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึ่งอาจจะมีรายชื่อที่สำนักวิชาประกาศเพิ่มเติมครั้งหลัง จะมีประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกฉบับ จะรวบรวมรายชื่อที่ตกทุกคนอีกครั้ง ขอให้รอติดตามประกาศเพิ่มเติมอีกครั้ง
ขอให้ผู้สมัคร ยึดสถานะในระบบการรับสมัครเป็นหลัก สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตามเดิม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 21 ตุลาคม 2560 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฉบับลงนามโดยท่านอธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2560 มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 292 คน ดังเอกสารแนบ
 • จดหมายนำประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 • น้องๆสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
 • ดาวน์โหลดแนวปฎิบัติในการยืนยันสิทธิ์

 • หมายเหตุ
  สำหรับคนที่ไม่มีรายชื่อในการประกาศ ฉบับลงนามท่านอธิการบดี ไม่ต้องตกใจนะครับ ฉบับนี้ทำให้ท่านลงนาม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึ่งอาจจะมีรายชื่อที่สำนักวิชาประกาศเพิ่มเติมครั้งหลัง จะมีประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกฉบับ จะรวบรวมรายชื่อที่ตกทุกคนอีกครั้ง ขอให้รอติดตามประกาศเพิ่มเติมอีกครั้ง
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 21 ตุลาคม 2560 
  ประกาศผลการคัดเลือกเพิ่มเติม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  ประกาศเพิ่มเติม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  1.นางสาวปฐมาภรณ์ พงศ์ทลุง
  2.นางสาวพิชาลักษ์ แก้วสุวรรณ

  ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 ตุลาคม 2560
 • ดาวน์โหลดแนวปฎิบัติในการยืนยันสิทธิ์

 • สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา 075-673101-5 ในวันและเวลาราชการ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 19 ตุลาคม 2560 
  ประกาศผลการคัดเลือกเพิ่มเติม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

  ประกาศเพิ่มเติม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่รอประกาศผลการคัดเลือก จำนวน 8 คนนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ส่งเรียงความ และผ่านการคัดเลือก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 คน ดังนี้

  1.นางสาวกัญญาณัฐ แก้วทิพย์
  2.นางสาวเพ็ญนภา อามาตย์เสนา
  3. นายฮาฟิตร์ บูหัส

  ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 ตุลาคม 2560
 • ดาวน์โหลดแนวปฎิบัติในการยืนยันสิทธิ์

 • สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก แต่ได้ส่งเรียงความมาแล้ว ขอให้ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา โทร.075673101 - 5 โดยด่วน
  สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา 075-673101-5 ในวันและเวลาราชการ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 19 ตุลาคม 2560 
  ทุนวิทยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2561

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ - 18 ตุลาคม 2560 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประเภทโครงการต่างๆ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโครงการพิเศษต่างๆ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และแฟ้มผลงานนักเรียน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดัง ประกาศรับสมัคร

  หนังสือรับรองความสามารถทางด้านกีฬา

  กิจกรรม กำหนดการ
  รับสมัคร ส่งเอกสาร และชำระเงินค่าสมัคร 15 ตุลาคม 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 6 ธันวาคม 2560
  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 6 - 12 ธันวาคม 2560
  ส่งรายชื่อ Clearong-house 15 - 19 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ธันวาคม 2560

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 18 ตุลาคม 2560 
  ข่าวประกาศการรับนักศึกษา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภท Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

  ข่าวประกาศการรับนักศึกษา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภท Portfolio ประจำปีการศึกษา 2560

  แจ้งเพื่อทราบ
  นักเรียนที่สมัครสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ในรอบที่ 1 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2
  ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกพร้อมกันในวันที่ 6 ธันวาคม 2560

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 17 ตุลาคม 2560 
  ประกาศเพิ่มเติม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

  ประกาศเพิ่มเติม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

  1.นางสาวสุภาวดี สังข์แก้ว
  2.นางสาวเบญจมาศ ตั้งกิตติเวช

  ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2560

  สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา 075-673101-5 ในวันและเวลาราชการ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 16 ตุลาคม 2560 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และแฟ้มผลงานนักเรียน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดัง ประกาศรับสมัคร

  กิจกรรมรอบที่ 1รอบที่ 2
  รับสมัครทาง Internet1 ตุลาคม 2560
  ถึง
  30 พฤศจิกายน 2560
  22 ธันวาคม 2560
  ถึง
  28 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 111 ตุลาคม 25606 มีนาคม 2561
  ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 26 ธันวาคม 2560-

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 11 ตุลาคม 2560 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประเภทโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2561

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และแฟ้มผลงานนักเรียน (Portfolio)เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดัง ประกาศรับสมัคร

  กิจกรรม กำหนดการ
  รับสมัคร และส่งเอกสาร 16 ตุลาคม 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน 2560

  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 10 ตุลาคม 2560 
  มาแล้วจร้า !!! ระเบียบการรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง พังงา และกระบี่ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูได้รายละเอียดได้จาก...ระเบียบการรับสมัคร

  กิจกรรมกำหนดการ
  รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร1 - 31 ตุลาคม 2560
  พิจารณาคุณสมบัติ1 - 14 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ MMI 15 - 20 พฤศจิกายน 2560
  สัมภาษณ์ MMI 24 - 26 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พฤศจิกายน 2560
  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 1 - 3 ธันวาคม 2560


  เอกสารเพิ่มเติม
 • เอกสารรับรองจากครูผู้สอน ครูประจำชั้น หรือผู้อำนวยการ
 • เอกสารเขียนเรียงความ
 • เอกสารสำหรับตรวจสอบรายการส่งกลับมหาวิทยาลัย
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 2 ตุลาคม 2560 
 • คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่...คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ด้วย Portfolio
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 2 ตุลาคม 2560