หน้าแรกเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ

สอบถามรายละเอียดต่างๆได้จาก     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 075 673101 - 4
ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 ตุลาคม 2559
มวล.เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพสวท.

โครงการ พสวท - 8 ตุลาคม 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรูปแบบการรับสมัคร 2 รูปแบบ คือ
 • การใช้คะแนนสอบจากสทศ.
 • การสอบวัดความรู้พื้นฐาน
 • รายละเอียดต่างๆตาม ประกาศรับสมัครโควตาทั่วประเทศ
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 31 สิงหาคม 2559
  เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2559

  ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2560

  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ - 10 สิงหาคม 2559