หน้าแรกเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ

   
เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2559

ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2560

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ - 10 สิงหาคม 2559