สมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครเข้าสู่ระบบติดต่อเรา

ข่าวประกาศ

สอบถามรายละเอียดต่างๆได้จาก     
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ฝ่ายรับนักศึกษา - 25 กรกฎาคม 2560