ม.วลัยลักษณ์
ข่าวประกาศ

ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 • ยินดีต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Tcas3 และขอให้เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาฯ ครับ. เพื่อรับข้อมูลในการเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 67
 • สูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย - 27 พฤษภาคม 2567
  ประกาศหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ - 15 พฤษภาคม 2567
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตร์

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตร์

   ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศนี้
  1. แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาในเว็บนี้ภายในวันที่ 27 เมษายน 2567
  2. ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บที่ประชุมอธิการบดิแห่งประเทศไทย (ทปอ.) mytcas.com วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
  3. ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวน 56,000 บาท วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2567

  หลักสูตรแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ - 25 เมษายน 2567
  ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์

 • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก
 • รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 • เอกสาร ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ - 31 มกราคม 2567
  ประกาศหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

 • ขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตอบรับเข้าร่วมสัมภาษณ์ที่ลิงก์ https://forms.gle/Kgs9JYp828TdpEsj6
  (ภายในวันที่ วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. หากเลยกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการสัมภาษณ์ )
 • เช็คสถานะการตอบแบบฟอร์มฯ ได้ที่ https://shorturl.at/gCRY9
 • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ - 24 มกราคม 2567