ม.วลัยลักษณ์
ข่าวประกาศ

ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

  • ขอให้ น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าร่วมกลุ่มหลักสูตร. เพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของสาขา และการเตรียมตัวเข้าเป็น นักศึกษา ใหม่ 66. นะครับ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย - 31 พฤษภาคม 2566