ม.วลัยลักษณ์
ข่าวประกาศ

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์

 • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก
 • รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 • เอกสาร ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ - 31 มกราคม 2567
  ประกาศหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

 • ขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตอบรับเข้าร่วมสัมภาษณ์ที่ลิงก์ https://forms.gle/Kgs9JYp828TdpEsj6
  (ภายในวันที่ วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. หากเลยกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการสัมภาษณ์ )
 • เช็คสถานะการตอบแบบฟอร์มฯ ได้ที่ https://shorturl.at/gCRY9
 • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ - 24 มกราคม 2567
  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนผู้สมัคร TCAS67 เข้าร่วมกลุ่ม Line Openchat รอบ 1.4 และ 1.5

  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนผู้สมัคร TCAS67 รอบ 1.4-1.5 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ OpenChat

  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - 12 มกราคม 2567