ม.วลัยลักษณ์
ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรเภสัชศาสตร์

  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสำรองหลักสูตรเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตร์ - 30 มกราคม 2566
    ประกาศหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

  • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดี กับน้องๆ ว่าที่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2566 รอบ 1 (Portfollio) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ​
  • 👉👉สามารถดูผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้จาก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ✅✅ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ myTcas
  • 👉👉 ขอให้น้องๆ ที่ยืนยันสิทธิ์ประสงค์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมกลุ่มแชท facebook เพื่อแจ้งข่าวสารและพูดคุยกันระหว่างรุ่น view chat คลิ๊กเพื่อเข้าร่วม
  • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า - 26 มกราคม 2566
    ประกาศหลักสูตรกายภาพบำบัด

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS2566 รอบ 1.5 Portfolio
  • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 28-29 มกราคม 2566 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ดังลิงก์https://line.me/R/ti/g/vWaze9-r2mเพื่อติดตามรายละเอียดการเข้าสัมภาษณ์ (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น)
  • ตอบรับยืนยันเข้า​สัมภาษณ์ ได้ที่ตอบรับยืนยันเข้าสัมภาษณ์ที่นี้
  • ตอบรับเข้าสัมภาษณ์ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. เท่านั้น หากเลยเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิืในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ (สำหรับลำดับ และวันเวลาการสัมภาษณ์ จะแจ้งหลังจากการปิดการตอบรับเข้าร่วมสัมภาษณ์ ประมาณ 18.00 น.)
  • หลักสูตรกายภาพบำบัด - 26 มกราคม 2566
    ประกาศหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
  • กำหนดการสัมภาษณ์ TCAS 66 รอบที่ 1.5 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ คลิ๊กเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ (ภายในวันที่ 26 มค. 66)
  • ขอให้น้องๆ เข้าร่วม line open chat เพื่อรับข่าวสารการสัมภาษณ์ คลิ๊กเพื่อเข้าร่วม line open chat
  • สูตรพยาบาลศาสตร์ - 24 มกราคม 2566
    ประกาศหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
  • ขอให้น้อง ๆ ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมกรุ๊ปไลน์ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 (ก่อนเวลา 12.00 น.) เพื่อติดตามรายละเอียดการสัมภาษณ์ค่ะ
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต - 24 มกราคม 2566
    ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเภสัชศาสตร์
  • วันและเวลาการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ วันที่ 25 - 27 ม.ค. 2566
  • รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
  • ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ รายงานตัวก่อนเวลาประเมิน 1 ชม. คือ
  • ผู้มีสิทธิ์รับการประเมินในช่วงเช้า (9.00-12.00 น.) ต้องมาลงทะเบียนภายในเวลา 08.00-08.30 น.
  • ผู้มีสิทธิ์รับการประเมินในช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.) ต้องมาลงทะเบียนภายในเวลา 12.00-12.30 น.
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • แผนที่การเดินทาง อ่านรายละเอียดแผนที่การเดินทาง
  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ - 23 มกราคม 2566
    ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

    สูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย - 20 มกราคม 2566
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 18 มกราคม 2566