ม.วลัยลักษณ์
ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

(1) การยืนยันสิทธิ์

(1.1) ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

น้องๆที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ขอให้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ที่เว็บ https://entry.wu.ac.th (เข้าสู่ระบบแล้วไปที่เมนูชำระเงิน)
ค่ายืนยันสิทธิ์แต่ละหลักสูตรคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(1.2) บันทึกข้อมูลส่วนตัว

หลังจากที่น้องชำระเงินแล้ว 1 วัน น้องจะได้รับรหัสนักศึกษา
โดยสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้จากเว็บ
https://ces.wu.ac.th/registrar/sr_studentnew.asp
ขอให้น้องจำรหัสนักศึกษาตนเองให้ดี เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้
ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย หรือเข้าใช้งานระบบต่างๆ
เมื่อทราบรหัสนักศึกษาแล้วให้เข้าระบบงานทะเบียนที่ https://ces.wu.ac.th/registrar/login.asp
โดยใช้รหัสผ่านเบื้องต้นเป็นเลขประจำตัวประชาชน 5 ตัวสุดท้าย
บันทึกระเบียนประวัติของตนเองใหเรียบร้อยครบถ้วน
เสร็จแล้วจะมีปุ่มยืนยันการขึ้นทะเบียนปรากฎด้านล่างหน้าจอ
อย่าลืมคลิ้กปุ่มดังกล่าว เพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนออนไลน์
(1.3) ยืนยันตัวตนเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

หลังจากที่น้องบันทึกระเบียนประวัติในข้อ (1.2) เรียบร้อยแล้ว
9 โมงเช้าวันถัดไปเป็นต้นไป น้องสามารถขอใช้อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
ได้ที่เว็บ https://passport.wu.ac.th/student.aspx
โดยต้องยืนยันข้อมูลให้ตรงกับที่บันทึกไว้ในข้อ (1.2)
หากมีปัญหาสามารถสอบถามข้อมูลผ่านการแชทได้ที่ https://cdt.wu.ac.th
ชมคลิปแนะนำการยืนยัน WU Pass https://youtu.be/hgf_sYKB8nc
(1.4) ชำระเงินค่าหอพัก

น้องๆที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ขอให้จองหอพักและชำระเงินค่าหอพัก
เมื่อชำระเงินค่าหอพักแล้ว ขอให้ติดตามข่าวสารการจองหอ/ห้องพักได้ที่ facebook CPM Dormitory
(1.5) อัพโหลดรูปถ่ายและใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจบการศึกษา)

ขอให้น้องอัพโหลดรูปถ่ายสำหรับทำบัตรนักศึกษา และใบแสดงผลการเรียน
ที่เว็บ https://entry.wu.ac.th (เข้าสู่ระบบแล้วไปที่เมนูอัพโหลดเอกสาร)
เมื่ออัพโหลดแล้วรอให้เจ้าหน้าตรวจสอบ (หน้าเว็บเดิมประมาณ 2 วันถัดไป)
หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องให้แก้ไขและอัพโหลดใหม่
โปรดอัพโหลดให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567