ม.วลัยลักษณ์
กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ TCAS 2566

รอบที่ 1 Portfolio
วันที่กิจกรรม
รอบ 1.1
9-26 ก.ย. 65รับสมัคร
9-27 ก.ย. 65ชำระเงินค่าสมัคร
5 ต.ค. 65ประกาศผลการคัดเลือก
รอบ 1.2
1-24 ต.ค. 65รับสมัคร
1-25 ต.ค. 65ชำระเงินค่าสมัคร
2 พ.ย. 65ประกาศผลการคัดเลือก
รอบ 1.3
1-25 พ.ย. 65รับสมัคร
1-26 พ.ย. 65ชำระเงินค่าสมัคร
30 พ.ย. 65ประกาศผลการคัดเลือก
รอบ 1.4
1-23 ธ.ค. 65รับสมัคร
1-24 ธ.ค. 65ชำระเงินค่าสมัคร
28 ธ.ค. 65ประกาศผลการคัดเลือก
รอบ 1.5
1-23 ม.ค. 66รับสมัคร
1-24 ม.ค. 66ชำระเงินสมัคร
1 ก.พ. 66ประกาศผลการคัดเลือก
 
3 ก.พ. 66มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ทปอ.
7 ก.พ. 66ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือก
7-8 ก.พ. 66ยืนยันสิทธิ์ TCAS
9 ก.พ. 66สละสิทธิ์ TCAS
11-28 ก.พ. 66ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 2 โควตา 14 จ.ภาคใต้และประจวบคีรีขันธ์
วันที่กิจกรรม
รอบ 2.1
15 ก.พ.-19 มี.ค. 66รับสมัคร
15 ก.พ.-20 มี.ค. 66ชำระเงินค่าสมัคร
27 มี.ค. 66ประกาศผลการคัดเลือก
รอบ 2.2
20 มี.ค.-23 เม.ย. 66รับสมัคร
20 มี.ค.-24 เม.ย. 66ชำระเงินค่าสมัคร
1 พ.ค. 66ประกาศผลการคัดเลือก
 
10-12 ธ.ค. 65สอบ TGAT/TPAT
7 ม.ค. 66ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT
18-20 มี.ค. 66สอบ A-Level
17 เม.ย. 66ประกาศผลสอบ A-Level
2 พ.ค. 66มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ทปอ.
4 พ.ค. 66ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือก
4-5 พ.ค. 66ยืนยันสิทธิ์ TCAS
6 พ.ค. 66สละสิทธิ์ TCAS
8-31 พ.ค. 66ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 3 Admission
วันที่กิจกรรม
7-13 พ.ค. 66รับสมัคร
20 พ.ค. 66ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
20-21 พ.ค. 66ยืนยันสิทธิ์ TCAS
26 พ.ค. 66ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
27 พ.ค. 66สละสิทธิ์ TCAS
28 พ.ค-9 มิ.ย. 66ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา