ม.วลัยลักษณ์
กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ TCAS 2567
รอบที่ 1 Portfolio
วันที่กิจกรรม
รอบ 1.1
9-25 ก.ย. 66รับสมัคร
9-26 ก.ย. 66ชำระเงินค่าสมัคร
10 ก.ย.-3 ต.ค. 66ประกาศผลการคัดเลือก
รอบ 1.2
1-30 ต.ค. 66รับสมัคร
1-31 ต.ค. 66ชำระเงินค่าสมัคร
2 ต.ค.-7 พ.ย. 66ประกาศผลการคัดเลือก
รอบ 1.3
1-27 พ.ย. 66รับสมัคร
1-28 พ.ย. 65ชำระเงินค่าสมัคร
2 พ.ย.-7 ธ.ค. 66ประกาศผลการคัดเลือก
รอบ 1.4
1-25 ธ.ค. 66รับสมัคร
1-26 ธ.ค. 66ชำระเงินค่าสมัคร
2 ธ.ค.-7 ม.ค. 67ประกาศผลการคัดเลือก
รอบ 1.5
1-22 ม.ค. 67รับสมัคร
1-23 ม.ค. 67ชำระเงินสมัคร
2-30 ม.ค. 67ประกาศผลการคัดเลือก
10-29 ก.พ. 67ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 2 โควตา 14 จ.ภาคใต้และประจวบคีรีขันธ์
วันที่กิจกรรม
รอบ 2.1
14 ก.พ.-18 มี.ค. 67รับสมัคร
14 ก.พ.-19 มี.ค. 67ชำระเงินค่าสมัคร
15 ก.พ.-26 มี.ค. 67ประกาศผลการคัดเลือก
รอบ 2.2
19 มี.ค.-22 เม.ย. 67รับสมัคร
19 มี.ค.-23 เม.ย. 67ชำระเงินค่าสมัคร
20 มี.ค.-29 เม.ย. 67ประกาศผลการคัดเลือก
 
9-11 ธ.ค. 66สอบ TGAT/TPAT
7 ม.ค. 67ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT
16-18 มี.ค. 67สอบ A-Level
17 เม.ย. 67ประกาศผลสอบ A-Level
5-31 พ.ค. 67ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 3 Admission
วันที่กิจกรรม
6-12 พ.ค. 67รับสมัคร
20 พ.ค. 67ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
25 พ.ค. 67ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
27 พ.ค-7 มิ.ย. 67ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา