ม.วลัยลักษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก

น้องที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
สามารถรอยืนยันสิทธิ์ TCAS 1 ได้ที่ mytcas.com ช่วงวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภท
1กชกร แคล้วพงษ์วิทยาลัย​เทคนิค​พังงา​เขต​2​Portfolio
2กนกวรรณ สุทธิสารเมืองถลางPortfolio
3กรวิชญ์ บุญเกิดกัลยาณีศรีธรรมราชทุนพัฒนาบัณฑิต
4กฤษฎา มาเพ็งวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีPortfolio
5กันตินันท์ มนตรีหาดใหญ่วิทยาลัย 2Portfolio
6กาญจนา ขำเกื้อศรีธรรมราชศึกษาPortfolio
7กุศลิน มณีนิลเทพมิตรศึกษาPortfolio
8โกเมน ทุ่งปรือพิมานพิทยาสรรค์Portfolio
9ขวัญข้าว รักอิสสระสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์Portfolio
10จตุรงค์ หนูเสนสิชลประชาสรรค์Portfolio
11จักรภพ คงรอดเมืองกระบี่Portfolio
12จันทร์พร ขุนไชยเกาะสมุยPortfolio
13จารุวรรณ พ่วงจินดาเบญจมราชูทิศPortfolio
14ชนน โกยดุลย์สตรีพังงาPortfolio
15ชนวัฒน์ จันทร์เดชวิเชียรมาตุPortfolio
16ชยาวัทน์ ภู่ฮะราชโบริกานุเคราะห์Portfolio
17ซาบิ๊ค วโรรส สังข์นุ้ยท่าอิฐศึกษาPortfolio
18ฐิตาภา สกูลหรังหาดใหญ่วิทยาลัย 2Portfolio
19ณัฏฐณิชา จันทร์มณีทุ่งใหญ่วิทยาคมPortfolio
20ณัฏฐณิชา สิริวิวัฒนกุลคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาPortfolio
21ณัฐวุฒิ สมเหมือนสวีวิทยาPortfolio
22ณัฐสิทธิ์ แก้วศรีพรหมคีรีพิทยาคมPortfolio
23ตรีชฎา ทองเกิดท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาPortfolio
24ติณญลีนห์ พรหมเจริญมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีPortfolio
25ทัศนัย บุญชัยปากพนังPortfolio
26เทพธานีธ์ ธานีรัตน์เบญจมราชูทิศทุนพัฒนาบัณฑิต
27ธนาดล สายติ้งประทีปศาสน์Portfolio
28ธนิษฐา สันติปิยกุลหาดใหญ่วิทยาลัย 2เด็กดีมีที่เรียน
29ธฤษวรรณ คชสิงห์ศรียาภัยครูแนะแนว
30ธวัชชัย ชูชื่นพะตงประธานคีรีวัฒน์Portfolio
31ธัญญลักษณ์ เถื่อนดำวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาPortfolio
32ธันยพร ฉายาพันธุ์กัลยาณีศรีธรรมราชPortfolio
33ธีทัต ธีระพงศ์เบญจมราชูทิศPortfolio
34ธีระยุทธ นาคงามสวนศรีวิทยาPortfolio
35นภัสสร รัตนสุวรรณวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลPortfolio
36นฤมล มาแก้วปากพนังPortfolio
37นันท์นภัส บุตศรีสวยเซนต์โยเซฟทิพวัลPortfolio
38นาตาชา มียากุลท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเด็กดีมีที่เรียน
39นิชา เลื่อนสุวรรณเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)Portfolio
40นิยุตา สงวนอาสน์ศรีธรรมราชศึกษาPortfolio
41บัณฑิตา จันทเลิศวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาPortfolio
42บุษปรัชต์ ชูช่วยวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาPortfolio
43ปานตะวัน ยีรามันท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาPortfolio
44ผกามาส แปะก๋งเส้งเวียงสระPortfolio
45พรทิพย์ โกศลกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่Portfolio
46พรธีรา บริบูรณ์เมืองนครศรีธรรมราชPortfolio
47พลวสุชย์ ศรีวัลลภเมืองสุราษฎร์ธานีPortfolio
48พัชรพร แก้วจันทร์ระโนดวิทยาPortfolio
49พัชริดา แสงอำไพวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์Portfolio
50พัสวี พรหมภักดีเทพมิตรศึกษาPortfolio
51พิมพ์เสน่ห์ แสงเสน่ห์ตะโหมดPortfolio
52พุธิตา จันทร์เมืองดอนสักผดุงวิทย์Portfolio
53เพ็ญพิชชา วิปัสสามัธยมวานรนิวาสPortfolio
54ฟ้าใส เครือพานิชย์เมืองถลางPortfolio
55ภัคษิมา รุ่งปัจฉิมหาดใหญ่วิทยาลัย 2Portfolio
56ภัชราภรณ์ พรมภาเขมราฐพิทยาคมPortfolio
57ภัทรวดี บุตรดีศรีศรีสะเกษวิทยาลัยPortfolio
58ภิญญาพัชญ์ พิทักย์ระโนดวิทยาPortfolio
59ภูริณัฐ คงเมืองปากพนังPortfolio
60มณฑา สุวรรณพันธ์ทุ่งสงPortfolio
61มุณซีรีน โตะลูสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Portfolio
62ยุพากร จินทิราชทองใสนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลPortfolio
63รติกานต์ ไชยมาตย์หาดใหญ่วิทยาลัย 2Portfolio
64ลลิตา เพ็ชรทองมานาบอนPortfolio
65ลักษณาวรรณ บุญฤทธิ์ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาPortfolio
66วชิรญาณ์ คงจิตงามสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกPortfolio
67วนัสนันท์ สุวรรณสุทธิ์ศรีธรรมราชศึกษาPortfolio
68วนารี หอมเย็นสะบ้าย้อยวิทยาPortfolio
69วราภรณ์ มณีนัยพุนพินพิทยาคมPortfolio
70วริศา นิลจรัสเพชรพิทยาคมPortfolio
71ศรัณย์พร บุญสุขธิดาแม่พระPortfolio
72ศศิวิมล ศิริวุฒิพุนพินพิทยาคมPortfolio
73ศักดิ์ณรงค์ อนงค์กัลยาณีศรีธรรมราชPortfolio
74ศิริรัตน์ ปรสันติสุขพัทลุงPortfolio
75ศิวกร ยุเหล็กกัลยาณีศรีธรรมราชPortfolio
76สุทธิ์ติมา ยอดจตุการหาดใหญ่วิทยาลัย 2Portfolio
77สุนิสา คงปานดีบุกพังงาวิทยายนPortfolio
78สุนิสา มากูลวิทยาลัยการอาชีพ ท้ายเหมืองPortfolio
79สุพรรณิการ์ สกูลหรังหาดใหญ่วิทยาลัย 2Portfolio
80เสฏฐวุฒิ หนูรอดชะอวดPortfolio
81หทัยทิพย์ แก้วสกุลสตรีปากพนังPortfolio
82อจีรวดี ยาสิทธิ์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธาทุนพัฒนาบัณฑิต
83อติกานต์ บุญเรืองลำทับประชานุเคราะห์Portfolio
84อทิตยา เพ็งรัตน์สุราษฎร์ธานี 2Portfolio
85อนัตตดา สังข์ทองดอนสักผดุงวิทย์Portfolio
86อภิรดี จันทบูลย์สตรียะลาPortfolio
87อริสา วัฒนะท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาPortfolio
88อาภาภัทร หลานหาดเมืองถลางPortfolio
89อาวรรณติกา ศรีเพชรแก้วพระพรหมพิทยานุสรณ์Portfolio