หน้าแรกข่าวประกาศเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร | ปฏิทินการรับสมัคร | แบบฟอร์มต่างๆ

โควตาทั่วประเทศ ประเภทสอบวัดความรู้
กิจกรรมรอบที่ 1รอบที่ 2
1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ท1 กันยายน 2559
ถึง
22 ตุลาคม 2559
1 ธันวาคม 2559
ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2560
2. วันสุดท้ายในการชำระเงินค่าสอบวัดความรู้พื้นฐาน23 ตุลาคม 255921 กุมภาพันธ์ 2560
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน28 ตุลาคม 255924 กุมภาพันธ์ 2560
4. สอบวัดความรู้พื้นฐาน5 พฤศจิกายน 25594 มีนาคม 2560
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์9 พฤศจิกายน 255915 มีนาคม 2560
6. ชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์9-13 พฤศจิกายน 255915-19 มีนาคม 2560
7. สอบสัมภาษณ์ (สำนักวิชาละ 1 วัน)15-18 พฤศจิกายน 255921-24 มีนาคม 2560
8. ประกาศผล22 พฤศจิกายน 255928 มีนาคม 2560
9. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา22-27 พฤศจิกายน 255928-31 มีนาคม 2560
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา15 ธันวาคม 255911 เมษายน 2560

โควตาทั่วประเทศ ประเภทใช้คะแนนสอบ GATPAT
กิจกรรมรอบที่ 1รอบที่ 2
1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ท1 กันยายน 2559
ถึง
20 ธันวาคม 2559
1 กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
25 เมษายน 2560
2. วันสุดท้ายในการชำระเงินค่าสมัคร21 ธันวาคม 255926 เมษายน 2560
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์26 ธันวาคม 25595 พฤษภาคม 2560
4. สอบสัมภาษณ์6 มกราคม 256012 พฤษภาคม 2560
5. ประกาศผล9 มกราคม 256015 พฤษภาคม 2560
6. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา9-11 มกราคม 256015-17 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากข่าวประกาศอีกครั้ง