เข้าสู่ระบบข่าวประกาศสมัครออนไลน์รายชื่อผู้สมัครติดต่อเรา

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา | ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ | ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์ เพื่ออื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา หอพักนักศึกษามหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ จึงเป็นมากกว่าหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

   
  ระบบบริการและสวัสดิการในหอพัก
 • มีที่ปรึกษาหอพักคอยดูแลให้คำปรึกษา โดยจัดระบบเป็นกลุ่มหอพัก สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก
 • มีห้องพักที่สะดวก สะอาด สบายและปลอดภัย
 • มีห้องกิจกรรมกลางไว้บริการ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทบทวนรายวิชา ห้องปฏิบัติศาสนกิจ ห้องรีดผ้า ห้องดูโทรทัศน์
 • มีบริการยาสามัญประจำบ้าน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถพยาบาลบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีบริการหนังสือพิมพ์ บริการน้ำดื่มร้อน-เย็น
 • มีโทรศัพท์สาธารณะในหอพัก/โทรศัพท์ติดต่อภายใน
  บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิต
 • หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่หอพักทุกคน
 • ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม สำหรับติดต่อประสานงานนักศึกษาหอพัก
 • ตู้ ATM ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารไทยบุรี และอาคารเรียนรวม 5
 • สนามกีฬากลาง และศูนย์กีฬาในร่ม เช่น สนามฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ ห้องฟิตเน็ต สนามเปตอง
 • โรงอาหารที่บริการตลอดวัน และศูนย์อาหารกลางคืน
 • ศูนย์หนังสือ WU Book Center ร้านมินิมาร์ท ร้านซักอบรีด ร้านเสริมสวยชาย/หญิง ร้านถ่ายเอกสาร ร้านขนมและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ Seven Eleven
 • บริการร้านซ่อมจักรยาน และรถจักรยานยนต์
   

ประเภทของหอพัก

ประเภทลักษณะห้องพักอัตรา
ค่าธรรมเนียม
คน/เทอม
จำนวนหอพัก
ห้องธรรมดา
สำหรับ 4 คน
 • เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูกนอน)
 • โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)
 • 2,700 บาท
 • หอชาย 2 หอ
 • หอหญิง 8 หอ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานหอพักนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 075673000 ต่อ 4013