ม.วลัยลักษณ์
ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบ Portfolio

ตามที่งานหอพักนักศึกษา ได้เปิดระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ Portfolio เข้าอยู่หอพัก โดยกำหนดให้นักศึกษาเลือกหอพัก ห้องพัก และชำระเงินค่าหอพักเพิ่มเติมรวมถึงค่าประกันความเสียหายหอพัก รายละเอียดตามที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น

เพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบผลการสมัครหอพักอีกครั้ง ขอให้นักศึกษาที่สมัครหอพักไว้ ตรวจสอบรายชื่อ หากมีข้อผิดพลาด ให้รีบแจ้งทีศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา โทร 075-673000 ต่อ 4018 หรือ เพจ หอพัก ม.วลัยลักษณ์

 • ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาหอพักรอบ Portfolio
 • สำหรับนักศึกษาใหม่รอบอื่นๆ ที่ยังไม่สมัครหอพัก สามารถอ่านรายละเอียดการดำเนินการได้ที่ https://dsa.wu.ac.th/?p=12612

  งานหอพักนักศึกษา - 22 พฤษภาคม 2562

  การยืนยันสิทธิ์/ไม่ขอใช้สิทธิ์ TCAS 4 Admissions

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะไม่มีการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 Admissions ดังนั้นรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะถูกส่งไปยังทปอ.เพื่อทำการ clearing house โดยอัตโนมัติ (Auto-Clearing) หากน้องมีความประสงค์ที่จะสละสิทธิ์ในรอบนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

   การแจ้งความประสงค์สละสิทธิ์ รอบที่ 4 Admissions (31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562)
  • ดาวน์โหลดและพิมพ์ แบบฟอร์มสละสิทธิ์
  • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
  • เตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ส่งแบบฟอร์มสละสิทธิ์และสำเนาบัตรประชาชนทางโทรสาร (Fax) โทร 075673135
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้สละสิทธิ์ได้ที่ รายชื่อผู้สมัครที่แจ้งสละสิทธิ์ TCAS 4 Admissions
  • สถานะการสละสิทธิ์จะเปลี่ยนหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับแบบฟอร์มการสละสิทธิ์ประมาณ 1 วันทำการ
  • ผู้ที่สละสิทธิ์ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะไม่ส่งชื่อให้ทปอ.เพื่อทำการ Auto-Clearing จึงถือว่าน้องไม่ได้ใช้สิทธิ์ในรอบนี้
  ฝ่ายรับนักศึกษา - 22 พฤษภาคม 2562

  การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ TCAS 3 รับตรงร่วมกัน

  ขอให้น้องที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน เข้าระบบเพื่อชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ โดยไปที่เมนูชำระเงิน แล้วเลือกยืนยันสิทธิ์ ซึ่งน้องสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินของตนเองได้หลังจากวันชำระเงิน 1 วันทำการ

  สำหรับน้องที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับเว็บเรา ให้ใส่เลขบัตรประชาชน 5 ตัวหลังเป็นรหัสผ่าน

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 17 พฤษภาคม 2562

  ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

  สำหรับน้องที่ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหารหัสนักศึกษาของตนเองและบันทึกระเบียนประวัติได้ที่ https://ces.wu.ac.th/newentry ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.เป็นต้นไป

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 16 พฤษภาคม 2562

  รับสมัครหลักสูตรทันตแพทย์ (นานาชาติ)

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยจะเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-23 พฤษภาคม 2562 นี้ สามารถอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ ประกาศรับสมัคร โดยมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ (GPAX) จาก 3.50 เป็น 3.25

  ฝ่ายรับนักศึกษา - 25 เมษายน 2562