ม.วลัยลักษณ์
ข่าวประกาศ

วิทยาลัยนานาชาติขยายเวลารับสมัครประเภทเก่ง ดี มีสุข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) เฉพาะของวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 4 หลักสูตร

  • วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล
  • การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
  • การบัญชี
  • นิติศาสตร์ (กฎหมายประยุกต์)
  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ - 8 กรกฎาคม 2562