ม.วลัยลักษณ์
กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 12345

  รับตรงอิสระ

วันที่กิจกรรม
30 พ.ค.-10 มิ.ย. 62รับสมัครผ่านเว็บมหาวิทยาลัย
11-14 มิ.ย. 62คัดเลือกผู้สมัคร
16 มิ.ย. 62ประกาศผลการคัดเลือก

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้