ม.วลัยลักษณ์
กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 12345

  Admissions

วันที่กิจกรรม
9-19 พ.ค. 62รับสมัครผ่านเว็บ MyTCAS
29 พ.ค. 62ประกาศผลการคัดเลือก
31 พ.ค.-4 มิ.ย. 62สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้