ม.วลัยลักษณ์
ข้อมูลการรับสมัคร

ประกาศรับ

เอกสารอื่นๆ
1
รอบที่ 1 Portfolio
โครงการพิเศษต่างๆ

2
รอบที่ 2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้และประจวบคีรีขันธ์
3
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

4
รอบที่ 4 Admissions
5
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ