รอบที่ 1 (Portfolio)

1 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61


รอบที่ 2 (โควตา)

4 ก.พ. 62 - 28 มี.ค. 62


ปฏิทินดำเนินการ

รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

17 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62


รอบที่ 4 (Admission)

9 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62


รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

30 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62
TOP